Công trình thi công lắp đặt ban công kính và inox nhà anh chị Huỳnh - Hiển khu hóa chất công nghiệp điện An Đồng - An Dương - Hải Phòng.